درباره ما

JUPITER - حاصل بیش از 38 سال تجربه در ساخت وسایل نقلیه ویژه و تریلر است. ژوپیتر بخشی از گروه شناخته شده ژوپیتر است و از دانش بزرگ و زیرساخت های تولید برتر بهره می برد. محصولات اصلی عبارتند ازنیمه تریلر اسکلت، نیمه تریلر تخت، نیمه تریلر کم بستر، نیمه تریلر تخلیه، نیمه تریلر نفتکش، کامیون هاو سینوتروک و غیره.اگرچه شرکت مادر گروه ژوپیتر است، اما ژوپیتر تا حد زیادی از اصول اولیه وسایل نقلیه شخصی سازی شده ژوپیتر جدا شده است. ژوپیتر و تریلرها استاندارد و دارای کیفیت استثنایی هستند زیرا گروه ژوپیتر تمام دانش خود را در ساخت این خودروها به کار می گیرد. برند جدید

جزئیات
درباره ما
اخبار